izaberi jezik

Akta fondacije

STATUT FONDACIJE ZA ZAŠTITU ZAVIČAJNOG NASLEĐA PODUNAVSKIH ŠVABA ZAVIČAJNA KUĆA

ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA FONDACIJE ZAVIČAJNA KUĆA

ODLUKA O USTANOVLJAVANJU PRIZNANJA FONDACIJE ZAVIČAJNA KUĆA

ODLUKA O IMENOVANU ČLANOVA SAVETA FONDACIJE ZAVIČAJNA KUĆA

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI I U INOSTRANSTVU