Sprache wählen

Spenden

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA je neprofitna - nedobitna organizacija, te svojim aktivnostima ne stiče prihod. Zato se kao skoro isključivi prihod Fondacije pojavljuju donacije. Zato smo unapred zahvalni za svaku donaciju, jer ona predstavlja osnovni preduslov za opstanak muzeja i eksponata.
Objekti Fondacije (osnovni objekat, pomoćni objekti i bunar), dvorište, zasadi vinove loze, muzejski eksponati, umetnički predmeti i ostalo, iziskuju permanentnu brigu i negu. Pored ovih troškova tu su i troškovi tekućeg održavanja objekata, eksponata, troškovi rasvete, komunalnog održavanja, kancelarijski i drugi troškovi poslovanja.
Muzej je posebna briga jer za svaku posetu je potrebno obezbediti vodiča, a prihod od ulaznica je zanemarljiv.
Kada su u pitanju aktivnosti Fondacije u realizaciji planiranih projekata, onda je taj problem rešiv preko učešća na konkursima Republike, AP Vojvodine i lokalne samouprave. Međutim, tim sredstvima se realizuju konkretni projekti. Za druge namene nema sredstava.

Incoming paymants (EUR)

CORRESPONDENT BANK FOR USD PAYMENTS FOR GIBAATWG IS SCBLUS33

CORRESPONDENT BANK FOR EUR, USD, CHF, AUD INCOMING PAYMENTS:

(NAVESTI OZNAKU VALUTE)

SWIFT CODE:GIBAATWG

ERSTE GROUP BANK AG WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

BENEFICIARY:

IBAN: RS35340000001100491896

NAME: Fondacija ZAVICAJNA KUCA

ADDRESS: Andreja Volnog 1A, 21205 Sremski Karlovci, Serbia

Die Zahlungen aus Serbien (RSD)

Empfänger:

Stiftung HEIMATHAUS

Adresse:

Andreja Volnog 1A

Ort:

21205 Sremski Karlovci

Zweck der Übertragung - Zahlungen:

Spende

Bankkonto:

340 – 11004918 - 96