Sprache wählen

Festival Nacionalnog kolača

FESTIVAL NACIONALNOG KOLAČA je Kulturni centar Fondacije organizovao nekoliko godina, ali je zbog nesigurnog finansiranja morao odustati od dalje organizacije. FESTIVAL NACIONALNOG KOLAČA je manifestacija tradicionalne kulture nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini. Pri predstavljanju nacionalne zajednice akcenat se stavlja na nacionalni kolač, muziku, igru i nacionalne nošnje.

Projektom Festivala je predviđeno da svake godine program „nosi“ jedna nacionalna zajednica. I to se pokazalo kao veoma dobro i uspelo rešenje.

 

Poseta Hriberta Recha

Kulturni centar nije bio domaćin poseti Hriberta Recha, ministra unutrašnjih poslova Baden-Württemberga – bila je to karlovačka opština, ali je bio deo "ekipe" za prijem gosta.