Sprache wählen

Logo u Knićaninu (Rudolfsgnad)

U Knićaninu (Rudolfsgnad) je od 1945 – 1948 bio logor za Nemce (Podunavske Švabe) sa najviše smrti – preko 12.500 umrlih od bolesti, gladi i zime.

Pomrli su sahranjivani na seoskom groblju (fotke na kojim se vidi kapelica), a kada je ono postalo tesno sahranjivanja su premeštena na Telečku – nedaleku livadu pored Tise (fotke na kojim se vidi savremeni spomenik).

Podunavske Švabe svake godine organizuju komemoraciju preminulim u ovom logoru. Na komemoraciju dolaze preživeli logoraši, kao i njihovi potomci. Inicijator i organizator ovih komemoracija je o sada bio Lorenz Baron, bivši stanovnik Rudolfsgnada i logoraš u Knićaninu.

 

Fotogalerie

Einige Fotos in diesem Veranstaltung.