izaberi jezik

Oglasna tabla

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG PISMENOG RADA (SASTAVA) NA TEMU: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA

02.06.2020.

PRISTUPNICA FONDACIJI ZAVIČAJNA KUĆA

09.02.2020.

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG PISMENOG RADA (SASTAVA) NA TEMU: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA

29.08.2019.

PREDSEDNIKU VLADE VOJVODINE GOSPODINU IGORU MIROVICU

30.05.2019.

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG PISMENOG RADA (SASTAVA) NA TEMU: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA

08.04.2019.

DOPIS DIREKTORU FONDACIJE 021

25.03.2019.

MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

01.08.2018.

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG PISMENOG RADA (SASTAVA) NA TEMU: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA

01.08.2018.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU - POTVRDA O REGISTRACIJI FESTIVALA KUGLOFA

20.04.2018.

FONDACIJA NEMAČKA FONDACIJA - OBAVEŠTENJE O NEPRIHVATANJU PRIJAVE NA KONKURSU 2017. GODINE

17.11.2017.

FONDACIJA NEMAČKA FONDACIJA - OBAVEŠTENJE O NEPRIHVATANJU PRIJAVE NA KONKURSU 2016. GODINE

27.12.2016.

NACIONALNI SAVET NEMAČKE NACIONALNE MANJINE - PREDLOG ZA POBOLJŠANJE INFORMISANJA

20.04.2015.