izaberi jezik

Donacija Tine i Bojana Jordanovski

Jugozapadni zid budućeg restorana je poklon Tine i Bojana Jordanovski.

 

Donacija Slavice Varga

Peć na drva je poklon Slavice Varga.

 

Donacija Matije Amana

Levak za pretakanje grožđa u pres je pokon Matije Amana.

 

Donacija dr. Branimira Krenajza

Presa za grožđe je poklon dr. Branimira Krenajza.

 

Donacija Dragana Lackovića

Karlovčanin Dragan Lacković je poklonio Fondaciji za etno postavku taljige sa kompletnom zaprežnom opremom. Taljige je koristio Draganov otac Mihajlo.

 

Ivankina velika donacija

Ivanka Carin iz Petrovaradina, rođenjem Karlovčanka, je kao podršku osnivanju i u želji da opstane, poklonila Muzeju više predmeta iz domaćinstva i više radila za vinograd. A tu se našao i prastari krunjač za kukuruz i „vetrenjača“ – mašina za odstranjivanje nečistoće iz zrnaste hrane, pasulj, kukuruz, pšenica i sl.