izaberi jezik

DVORIŠTE

Dvorište je privedeno nameni. Postavljena je podzemna električna instalacija za restoran i dokumentacioni centar i rasveta (reflektori) za muzejsku postavku, postavljena je instalacija vodovoda i kanalizacije. Dvorište je popločano starom, velikom „švapskom“ ciglom, tako da je moguća komunikacija po dvorištu i po vlažnom vremenu. Uz ograde do komšija zasađeno je nekoliko desetina vinove loze, prema onovremenom načinu sadnje. Slobodne zelene površine ćemo urediti i koristiti kao začinski vrt. Jer, „začinski vrt“ je bio deo organizacije domaćinstva svake Švabice u starom zavičaju.

Dvorište čini jednu celinu sa postavkom iz stanbenog dela, jer je dvorište bilo važan deo života tadanjih ljudi. U dvorištu se odvijala, jednim delom, i proizvodnja pa su tu smeštene odgovarajuće mašine i uređaji iz toga vremena.

Podunavske Švabe su se, u ovom kraju, najviše bavili vinogradarstvom i proizvodnjom vina. Zato u dvorištu možete videti postavku koja će Vam dočarati proizvodnju vina na način i po tehnologiji iz toga vremena.

Pored toga u dvorištu se može videti i ručni alat koji se koristio u tome vremenu, ali i druge mašine i uređaji koji nisu služili isključivo za proizvodnju vina.

Foto galerija