izaberi jezik

Narodni običaji podunavskih švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA je ove godine, po treći put, realizovala svoj projekat pod nazivom: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA i RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA. Ovaj projekat podrazumeva da mladi između 15 i 21 godine napišu svoj literalni sastav na navedenu temu. Fondacija zaprimeljene radove klasifikuje i nagradi tri najbolja rada. Nagrade su knjige koje upućuju na naziv projekta. Pored toga tri prvoplasirana rada će Fondacija prevesti na nemački jezik (ako su napisana na srpskom jeziku) i objaviti u svome časopisu FENSTER, što upravo i čini i u ovom broju.

Na svečanosti, sa prigodnim programom i uz prisustvo brojne publike od kojih je većina bila mladih, su dodeljena priznanja i nagrade. Kao tri najbolja rada ocenjeni su radovi Lenke Nastasić iz Stapara, Nikoline Dikić, učenice Karlovačke gimnazije i Marine Todić, takođe učenice Karlovačke gimnazije. Autori ovih radova su dobili na poklon vredne knjige koje promovišu negovanje dobrosusedskih odnosa i sužiivot sa drugim i drugačijim.

Ovaj projekat, po treći put, podržava Opština Sremski Karlovci, pa je ovo prilika da i njoj zahvalima na pruženoj prdršci.


Pozivnica


Tri nagrađena literalna sastava 2018Važno je negovati dobrosusedske odnose
Marina Todić


Narodni običaji Podunavskih Švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa
Lenka Nastasić


Važno je negovati dobrosusedske odnose
Nikolina Dikić

Diplome za književne sastave 2018Marina Todić


Lenka Nastasić


Nikolina Dikić

Foto galerija

Fotografije sa dodele zahvalnica i diploma za KNJIŽEVNE SASTAVE 2018