izaberi jezik

Narodni običaji podunavskih švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA je i ove godine realizovala svoj projekat pod nazivom: NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA i RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA. Ovaj projekat podrazumeva da mladi između 15 i 21 godine napišu svoj literalni sastav na zadatu temu. Zadata tema ove godine je bila: DOBROSUSEDSKI ODNOSI i SUŽIVOT SA DRUGIM I DRUGAČIJIM. Radovi su mogli da se dostavljaju na srpskom ili na nemačkom jeziku.


Pozivnica

Uvod

Obraćanje Predsednika Fondacije
Stjepana A. Sedera

Obraćanje Predsednice Upravnog odbora Fondacije
Nade Stojšin


Tri nagrađena literalna sastava 2020Ljudi moga detinjstva
Jovana Ćulibrk


Susedi u srcu
Dunja Čolak


Seme zivota i ljubavi na rovitom tlu rata
Jovan Perić

Diplome za književne sastave 2020Jovana Ćulibrk


Dunja Čolak


Jovan Perić

Kritike javnosti

Internet portal novosadskog lista Dnevnik