izaberi jezik

Komemoracija 06.05.2017. u Bačkom Jarku

Delegacija Fondacije ZAVIČAJNA KUĆA je položila venac na spomen obeležje stradalima u bivšem logoru za Nemce u Bačkom Jarku na komemoraciji 06. maja 2017. godine, sa porukom "Ako su doprinele razumevanju među ljudima, Vaše žrtve nisu bile uzaludne".

 

Prisustvo delegacije Fondacije komemoraciji u Bačkom Jaku

Delegacija Fondacije je 1. maja 2015. godine prisustvovala komemoraciji žrtvama logora u Bačkom Jarku.

 

Logor u Bačkom Jarku (Jarek) 17.05.2009.

Svetski savez Podunavskih Švaba sa sedištem u Sindelfingenu (Nemačka) pokušava da obeleži mesta stradanja Podunavskih Švaba u Jugoslaviji nakon II Svetskog rata. Do sada je uspeo da postavi spomen obeležja na mestu masovnih grobnica bivših logora KNIĆANIN (RUDOLFSGNAD) – preko 12.500 žrtava i GAKOVU (GAKOVA) – preko 8.500 žrtava i nekoliko manjih. Za logor u Bačkom Jarku (Jarek) – preko 7.000 žrtava Savez ne uspeva da, sa nadležnim vlastima, pronađe rešenje.

 

Logor u Gakovu

GAKOVO je jedan od bivših logora za Nemce – Podunavske Švabe. Po pravilima tadašnje Vojne uprave logor su činia cela sela, pa tako i u ovom slučaju. Gakovo je bio jedan od logora sa najviše smrti. U Gakovu je našlo smrt preko 8.500 logoraša Podunavskih Švaba.

Svetski savez Podunavskih Švaba je na mestu masovnih grobnica, površine preko 1 Ha, postavio spomen krst, u spomen na sve stradale nevine žrtve.

 

Groblje u Kovinu

Zajedničko groblje srpskih i nemačkih vojnika je nastalo 1915. godine, nakon završetka borbi za Smederevo. Sukobljene jedinice bile su XI nemačka armija i III srpska armija. XI nemačkom armijom komandovao je general Galwitz. U bici su učestvovale VI i XXV divizija, koje su pripadale III korpusu. III srpskom armijom komandovao je general Sturm. U bici su učestvovale Drinska divizija i VIII artiljerijski puk.

 

Logo u Knićaninu (Rudolfsgnad)

U Knićaninu (Rudolfsgnad) je od 1945 – 1948 bio logor za Nemce (Podunavske Švabe) sa najviše smrti – preko 12.500 umrlih od bolesti, gladi i zime.