izaberi jezik

Predsednik

Stjepan A. Seder je suosnivač i predsednik Fondacije.
Bavi se publicističkim radom, istražuje, piše i objavljuje. Teme koje ga interesuju su tradicionalna kultura i istorija Podunavskih Švaba. U tom cilju je organizovao više predavanja, tribina i okruglih stolova, na kojima je i sam uzimao učešće. Često je bio i pozivan kao referent na slična okupljanja.

Manifestaciju tradicionalne kulture Podunavskih Švaba FESTIVAL KUGLOFA organizuje od samog početka, a to je već 15 godina.

Stjepan A. Seder je jedan od inicijatora, a po osnivanju urednik časopisa FENSTER, jedinog časopisa na nemačkom jeziku u Srbiji koji izlazi od 2003. godine.