izaberi jezik

GODIŠNJA NAGRADA 2017

Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA, Andreja Volnog 1A, uvela je ove godine dodelu godišnje nagrade PRIZNANJE ZA ČESTITOST.

Ovu nagradu Fondacija će dodeliti, svake godine, jednom fizičkom i jednom pravnom licu. Nagrada se dodeljuje fizickim i pravnim licima čije su ideje i aktivnosti, u dužem vremenskom periodu, prepoznate kao doprinos toleranciji, dobrosusedskim odnosima i suživotu sa drugim i drugačijim. Koliko je nama u Fondaciji poznato, slična nagrada ne postoji u Srbiji, pa ni u okruženju.

U izbor lica za nagradu je uključen veći broj ljudi. Uključeni su članovi Saveta Fondaciije, kojih ima devet (najmanje), članovi Upravnog odbora i volonteri Fondacije. Ovako veliki broj lica garantuje da izbor laureata ne bi smeo biti pogrešan.

Laureati za ovu 2017. godinu su prota Milorad Golijan iz Noćaja i Humanitarno udruženje Nemaca GERHARD iz Sombora.

Na sam čin dodele priznanja (subota 23. septembar u 18 časova) smo pozvali, pored članova Upravnog odbora i Saveta Fondacije, veći broj aktivista koji se bave kulturom (od Beogada do Subotice - najviše iz Novog Sada), gradonačelnika Sremskih Karlovaca, ambasadore Nemačke i Austrije, sa njihovim saradnicima, Pokrajinskog Sekretara za kuluru i javno informisanje i Pokrajinskog Sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine, predsednike nemačkih kulturnih udruženja u Srbiji, saradnike časopisa FENSTER (Fondacija je izdavač ovog časopisa, inače jedinog na nemačkom jeziku u Srbiji), direktore karlovačkih institucija i funkcionere i pojedine zaposlene u našoj opštini, te medije i, naravno, laureate.

Pre samog čina dodele nagrada predvideli smo da "potpišemo" dokumenat o saradnji sa Udruženjem Almašana iz Novog Sada. To je organizacija veoma slična našoj, bavi se tradicionalnom kulturom, njenim očuvanjem i promocijom, te negovanjem dobrosusedskih odnosa, a Almaški kraj je arhitektonski, tradicijom i kulturom veoma sličan Karlovcima. Smatramo da ćemo zajedničkim snagama doprineti očuvanje tradicionalne kulture, koja je jedinstvena za oba grada (Karlovci i Novi Sad, odnosno deo grada kada je Almaški kraj u pitanju), te toleranciji, dobrosusedskim odnosima i suživotu sa drugim i drugačijim.

Predvideli smo da sam čin otvaranja svečanosti obavimo muzičkom numerom "Oj Karlovci moji", nezvaničnom i neformalnom himnom Karlovaca. Ovim činom želimo, između ostalog, i da promovišemo ovu kompoziciju u karlovačku, makar neformalnu, himnu. Posle programa predvideli smo jedan manji koktel, kako bi se posetioci malo više i neformalno družili.


Pozivnica za dodelu PRIZNANJA ZA ČESTITOST


Inicijalni predlog za dodelu PRIZNANJA ZA ČESTITOST

Predlog za laureta mogu podneti fizička i pravna lica (inicijalni predlog). Ovaj predlog (ili predlozi, ako ih bude više) se dostavlja članovima Saveta Fondacije da se izjasne o njemu, odnosno da utvrde predlog za Upravni odbor Fondacije. Odluku o laureatu donosi Upravni odbor Fondacije, na osnovu predloga Saveta Fondacije.

Inicijalne predloge za laureate godišnje nagrade Fondacije za 2017. godinu PRIZNANJE ZA ČESTITOST su podneli volonteri Fondacije i to:

Za fizičko lice:

Prota Milorad Golijan,
iz Noćaja
Za pravno lice:

Humanitarno udruženje Nemaca GERHARD,
iz Sombora

Kada je u pitanju predlog za protu Milorada Golijana taj predlog su volonteri utvrdili na osnovu napisa - teksta koji je objavio dnevni list DANAS, koji su u celosti potvrdili kao svoj Predlog.

Predlog za Humanitarno udruženje Nemaca GERHARD isti su utvrdili na osnovu uvida i neposrednog saznanja o aktivnostima ovog udruženja.


Odluka Upravnog odbora za dodelu PRIZNANJA ZA ČESTITOST

Upravni odbor je, na predlog SAVETA FONDACIJE, doneo odluku da se godišnja nagrada 2017. godine PRIZNANJE ZA ČESTITOST dodeli:

Za fizičko lice:

Prota Milorad Golijan,
iz Noćaja
Za pravno lice:

Humanitarno udruženje Nemaca GERHARD,
iz Sombora

Ispred Fondacije za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA, goste je pozdravio suosnivač i predsednik Fondacije Stjepan A. Seder:U ime Sremskih Karlovaca zvanice je pozdravio Gradonačelnik Sremskih Karlovaca:Kao najstariji član Saveta Fonacije Zavičajna kuće, zvanice je pozdravio Prof. dr Miloš Tešić:Dodela PRIZNANJA ZA ČESTITOST

Reči predsednice Upravnog odbora na uručenju nagrada PRIZNANJA ZA ČESTITOST:

Za fizičko lice:

Prota Milorad Golijan,
iz Noćaja
Za pravno lice:

Humanitarno udruženje Nemaca GERHARD,
iz Sombora

Foto galerija

Fotografije sa dodele godišnje nagrade PRIZNANJE ZA ČESTITOST