izaberi jezik

GODIŠNJA NAGRADA 2019

Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA, Andreja Volnog 1A, uvela je 2017. godine dodelu godišnje nagrade PRIZNANJE ZA ČESTITOST, sa idejom da postane tradicionalna i, evo, ove godine je dodeljujemo treći put uzastopno.

Ovu nagradu Fondacija će dodeliti, svake godine, jednom fizičkom i jednom pravnom licu. Nagrada se dodeljuje fizickim i pravnim licima čije su ideje i aktivnosti, u dužem vremenskom periodu, prepoznate kao doprinos toleranciji, dobrosusedskim odnosima i suživotu sa drugim i drugačijim. Koliko je nama u Fondaciji poznato, slična nagrada ne postoji u Srbiji, pa ni u okruženju.

U izbor lica za nagradu je uključen veći broj ljudi. Uključeni su članovi Saveta Fondaciije, kojih ima devet (najmanje), članovi Upravnog odbora i volonteri Fondacije. Ovako veliki broj lica garantuje da izbor laureata ne bi smeo biti pogrešan.

Laureati ove 2019. godinu su Hilda Banski, penzionerka iz Kikinde, od strane fizičkih lica i Karlovačka gimnazija na strani pravnih lica.

Na sam čin dodele priznanja (subota, 23. novembar 2019.) smo pozvali, pored članova Upravnog odbora i Saveta Fondacije, veći broj aktivista koji se bave kulturom (od Beogada do Subotice - najviše iz Novog Sada), gradonačelnika Sremskih Karlovaca, ambasadore Nemačke i Austrije, sa njihovim saradnicima, Pokrajinskog Sekretara za kuluru i javno informisanje i Pokrajinskog Sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine, predsednike nemačkih kulturnih udruženja u Srbiji, saradnike časopisa FENSTER (Fondacija je izdavač ovog časopisa, inače jedinog na nemačkom jeziku u Srbiji), direktore karlovačkih institucija i funkcionere i pojedine zaposlene u našoj opštini, te medije i, naravno, laureate.

U muzičkom delu programa nastupio je karlovački orkestar Hercenšlus Bobana Dževerdanovića, koji je ovu svečanost otvorio nezvaničnom karlovačkom himnom OJ KARLOVCI MOJI, što je publika odslušala stojeći i pozdravila aplauzom.


Pozivnica za dodelu PRIZNANJA ZA ČESTITOST


Uvod

Pozdravna reč Predsednika Fondacije
Stjepana A. Sedera:

Obraćanje Predsednika Saveta Fondacije
Prof. dr. Miloša Tešića:


Obrazloženje za dodelu Nagrade

Obrazloženje odluke za dodelu nagrade
PRIZNANJE ZA ČESTITOST za Karlovačku gimnaziju


Odluku je obrazložila Predsednica Upravnog odbora Fondacije
Nada Stojšin
Obrazloženje odluke za dodelu nagrade
PRIZNANJE ZA ČESTITOST za Hildu Banski


Odluku je obrazložio Predsednik Fondacije
Stjepan A. Seder

Odluka Upravnog odbora za dodelu
PRIZNANJA ZA ČESTITOST

Karlovačka gimnazija,
iz Sremskih Karlovaca

Hilda Banski,
iz Kikinde


REČ LAUREATA

Direktor Karlovačke gimnazije,
Radovan Kovačević

Hilda Banski,
iz Kikinde


Kritike javnosti

Internet portal
novosadskog lista Dnevnik

Internet portal
Radio Odžaci

Zahvalnica Danijela Aleksić,
SŠ "Vuk Karadžić" Sečanj

Zahvalnica
Mihal Ramač

Nove Kikindske novine

Foto galerija

Fotografije sa dodele godišnje nagrade PRIZNANJE ZA ČESTITOST