izaberi jezik

Umetnine

Antikvitetni predmeti su u originalnom nerepariranom ili restauriranom stanju.
Cena je izražena u €, ali se naplata vrši na račun Fondacije u RSD prema srednjem kursu NB Srbije na dan uplate.
Dostavu vršimo po izboru kupca na njegov trošak.

Francuski majstori XVIII veka
Faksimili crteža i akvarela - seriografija slika francuskih slikara XVIII veka - antikvarna knjiga

Više informacija

Seriografija bakroreza Maxa Klingersa

Više informacija