izaberi jezik

Francuski majstori XVIII veka
Faksimili crteža i akvarela - seriografija slika francuskih slikara XVIII veka - antikvarna knjiga

Štampa (otisci) društva Marees, Minhen
Izdavač J. Meier - Graffe
Predgovor Georg Swarensky
Dvadeset i deveto izdanje - fakscimilski (reprodukcija podrazumeva istovetnost s originalom u svim detaljima) crteži i akvareli
Od dvjesto dvadeset primjeraka drugog izdanja ovo je broj 161
Format: Imperialfolio
Dimenzije: 60 X 45 cm
Težina: oko 5 kg
Mapa - blok se sastoji od 18 faksimila raznih dimenzija. Svaki se nalazi u koricama sa paspaturom. Korice se otvaraju poput knjige. Gornja korica je isečena u dimenzijama slike, koja se nalazi na donjoj korici, tako da se vidi u potpunosti. Pet korica su prazne (nekada su se i tu nalazili faksimili).
Ceo komplet (korice, listovi sa faksimilima, prazni listovi) su celi i neoštećeni, izuzev što su korice mestimično odlepljene, a listovi sa faksimilima su, zbog neodgovarajućih uslova čuvanja (mikroklima) napadnuti gljivicama.
Dozvoljavam i preporuöujem pogled - uvid na licu mesta
Dostavu ću izvršiti po izboru kupca i na njegov teret, nakon uplate cene.
Cena: 300 €

Foto galerija