izaberi jezik

Seriografija bakroreza Maxa Klingersa

Ovo je seriografija bakroreza Maxa Klingersa
U originalu: MAX KLINGERS, RADIERUNGEN
MAX KLINGER bakrorez, prema Apulejusovim bajkama Amor i Psiha OPUS V a
MAPA I sadrži 15 celih slika
Nürnberg: Theo. Stroefer, izdavač umetnina
Dimenzije: 42 X 32 cm
Blok se sastoji od 15 faksimila bakroreza više dimenzija. Svaki se nalazi na listu sa širokom paspaturom.
Ni na jednoj stranici korica, niti pak na samim faksimilima nema oznake godine izdanja. Pretpostavljam da je taj blok izdat posle 1881. godine, jer je 1881. godine izdao: Max Klinger: Intermezzi, opus IV, dok ovaj blok nosi oznaku Va.
Mapa - blok ima 15 faksimila - slika (videti prilog).
Ceo komplet (korice, listovi sa faksimilima) su celi i neoštećeni, izuzev što su korice mestimično odlepljene, a listovi sa fasksimilima su, zbog neodgovarajućih uslova čuvanja (mikroklima) napadnuti gljivicama.
Dozvoljavam i preporučujem pogled - uvid na licu mesta.
Dostavu ću izvršiti po izboru kupca i na njegov teret, nakon uplate cene.
Cena: 1.300 €

Foto galerija